John Martin Fredriksen

Sensasjonalisme om mettet fett

I en ny publikasjon hos The American Journal of Clinical Nutrition stiller noen norske ernæringsforskere spørsmålstegn ved om man har tatt feil om mettet fett i kostholdet. Sensasjonelle budskap slik som dette, à la “den store fettløgnen”, “mettet fett er frikjent”, eller tilsvarende, har stadig vekk dukket opp de siste årene. Så dette fenomenet er slettes ikke nytt.

Igjennom intervensjonelle studier er det vist at noen, men ikke alle, mettede fettsyrer gir en økning av blodkolesterolet. Disse er laurinsyre, palmitinsyre og myristinsyre.

Fettsyrer er praktisk talt kjeder av karbon-atomer, og dersom det er én eller flere dobbeltbindinger mellom disse karbon-atomene kaller vi dem henholdsvis enumettede eller flerumettede fettsyrer. Mens fettsyrer med kun enkeltbindinger kaller vi for mettede fettsyrer, ettersom de er fullstendig mettet på hydrogen.

Blodkolesterolet, eller mer spesifikt LDL-kolesterolet, brukes som et grovmål på antallet av en type proteiner kalt ApoB100. Grunnet sin kjemiske struktur kan partikler med ApoB100 og størrelse opp til 70 nm krysse blodåreveggen og binde seg til strukurer kalt proteoglykaner.

Etter videre modifisering (oksidering) kan disse partiklene utløse en immunrespons som gradvis fører til utvikling av aterosklerose/åreforkalkning, som er den største årsaken til hjerte- og karsykdom idag. Andre faktorer slik som inflammasjon, diabetes, høyt blodtrykk og fedme spiller også en rolle, i tillegg til at partiklene kan være oksidert fra tidligere. Allikevel er antallet av ApoB100 den viktigste faktoren bak aterosklerose, til tross for hva som hevdes av noen frontfigurer innen lavkarbo- og keto-miljøene (og dette benektes ikke av studiens forfattere).

De underliggende molekylære mekanismene bak hvorfor noen av de mettede fettsyrene gir denne økningen i blodkolesterolet er derimot ikke fullstendig forstått, og dette er fenomenet som studien prøver å forklare igjennom en hypotese-modell de kaller for “the homeoviscous adaption to dietary lipids” (HADL).

Når cellemembraner inneholder en høy andel mettede fettsyrer blir strukturen mer rigid, mens ved en høyere andel umettede fettsyrer blir de mer fleksible. Dette kan spille en rolle i celle-signalering, og det argumenteres derfor for at endringer i blodkolesterolet av mettede fettsyrer er en normal fysiologisk adapsjon til kostens sammensetning av fett.

Studiens hypotese er derfor interessant nok, men måten den formidles på blant noen av forfatterne – som en slags annus mirabilis publikasjon av Albert Einstein, som snur opp ned på hele verdensbildet – er misvisende og uansvarlig. Og spiller i stor grad på forutinntatte holdninger om offentlige kostråd som florerer i diverse alternative miljøer.

Det fiksjonelle narrativet konstruert av populærvitenskapelige bøker og filmer fra lavkarbo- og keto-miljøene, kan kort oppsummeres slik:

– Den amerikanske ernæringsforskeren Ancel Keys utførte på 1950-tallet en stor studie (The Seven Countries Study) hvor han manipulerte forskningsresultatene til å vise en falsk sammenheng mellom fettinntak og hjerte- og karsykdom. Dette førte til en fettfobi som resulterte i at befolkningens kosthold ble forskyvet mot et høyere sukkerinntak, samtidig som mettet fett ble erstattet av planteoljer med et høyt inntak av omega 6

– Alt som mainstream ernæringsforskere idag sier om blant annet mettet fett og hjertesykdom, salt og høyt blodtrykk, eller energioverskudd som årsak til overvekt, er feil. Egentlig handler det om sukker, insulin, omega 6 og inflammasjon.

– Offentlige kostråd gjør befolkningen syk og overvektig, og er stort sett bare basert på observasjonell forskning. Ernæringsforskere skjønner ikke at korrelasjon ikke er lik kausalitet, og all ernæringsforskning burde egentlig foregå som randomiserte kliniske studier.

Dersom studiens hypotese i senere tid skulle vise seg å stemme, endrer det fremdeles ikke på at et lavere LDL generelt betyr lavere risiko for hjerte- og karsykdom. Som nevnt spiller også andre faktorer inn, men det får heller drøftes i et annet innlegg.

Twitter har av en eller annen grunn blitt svært populært blant akademikere, og for de som ønsker å følge debatten videre anbefaler jeg å følge denne tråden fra hovedforfatter, og medfølgende kommentarer.

Oppdatering 29. juli: Forskere ved UiO har adressert denne studien i en kommentar hos The American Journal of Clinical Nutrition og på sine egne nettsider:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34060599/

https://www.med.uio.no/imb/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2021/bor-forsatt-unnga-mettet-fett-i-maten.html?fbclid=IwAR2liphCX-LtdthqwHmn11FyGmOvF0mybzZlBqEmBDQ1mY87Is19A-3zvQE

 

– John Martin Fredriksen

 

1. Marit Kolby Zinöcker, Karianne Svendsen, Simon Nitter Dankel, The homeoviscous adaptation to dietary lipids (HADL) model explains controversies over saturated fat, cholesterol, and cardiovascular disease risk, The American Journal of Clinical Nutrition, 2021;, nqaa322, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa322

2. Borén J, John Chapman M, Krauss RM, Packard CJ, Bentzon JF, Binder CJ, et al. Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease: Pathophysiological, genetic, and therapeutic insights: A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. 2020;41: 2313–2330. doi:10.1093/eurheartj/ehz962

3. Keys A, Anderson JT, Grande F. Serum Cholesterol Response to Changes in the Diet. IV. Particular Saturated Fatty Acids in the Diet.

 

Legg igjen en kommentar

Din epost vil ikke bli offentligjort. Nødvendige felt er markert med *.

*
*