John Martin Fredriksen

“Reversering” av type 2 diabetes i DiRECT-studien

The Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) er en randomisert klinisk studie fra Storbritannia – finansiert av det britiske Diabetesforbundet – som undersøkte hvorvidt intensiv vektreduksjon i primærhelsetjenesten kunne gi vedvarende remisjon av type 2 diabetes.

Type 2 diabetes er en kronisk sykdom som kjennetegnes av høyt blodsukker og nedsatt følsomhet ovenfor hormonet insulin – kjent som insulinresistens. Personer med type 2 diabetes kan i tillegg ha en relativt nedsatt egenproduksjon av insulin, men sykdommen må ikke forveksles med type 1 diabetes, som er en autoimmun sykdom hvor kroppens egne immunceller har angrepet de insulinproduserende betacellene i pankreas slik at det ikke produseres insulin i det hele tatt.

I motsetning til type 1 diabetes, er det til en viss grad mulig å “reversere” type 2 diabetes, men dette avhenger av hvor lenge man har hatt sykdommen, og hvor mye skade som har oppstått i de ulike kroppsvevene under sykdomsforløpet. Begrepet remisjon er derfor et mer teknisk korrekt uttrykk, selv om ordet reversering er det som ofte brukes i dagligtale.

Studien rekrutterte til sammen 306 pasienter fra 49 ulike fastlegekontorer i Skottland og England. Disse hadde en gjennomsnittlig alder på 54 år, gjennomsnittlig BMI på 35, og hadde blitt diagnostisert med type 2 diabetes i løpet av de siste 6 årene.

De ulike fastlegekontorene ble deretter randomisert til to ulike grupper, hvor intervensjonsgruppen skulle sette pasientene på en intensiv vektreduksjonsdiett, mens kontrollgruppen skulle følge eksisterende faglige retningslinjer. Vektreduksjonsdietten bestod av flere faser, hvor pasientenes skulle ligge på omtrent 850 kcal de første 3-5 månedene for å oppnå 15 kg vektreduksjon, for deretter å gradvis øke kaloriinntaket til et vedlikeholdsnivå. Pasientene ble fulgt opp av lokalt ansatte ernæringsfysiologer og sykepleiere som hadde fått opplæring i den spesifikke diett-protokollen av de forskningsansatte ernæringsfysiologene.

I tillegg til en vektreduksjon på 15 kg ønsket man også å oppnå remisjon av type 2 diabetes. Remisjon ble her definert som HbA1c på mindre enn 6,5% etter minst 2 sammenlagte måneder uten diabetes-medikamenter. Andre utfall slik som livskvalitet, søvn og blodtrykk ble også målt.

Røde blodceller har en gjennomsnittlig levetid på 3-4 måneder, og inneholder et protein som kalles hemoglobin (Hb). Det finnes flere varianter av dette proteinet, hvorav HbA1c utgjør størstedelen. Igjennom en spontan prosess som kalles glykering, kan sukkerarter slik som glukose binde seg til hemoglobinet. Og ved å måle HbA1c får man et bilde av gjennomsnittlig blodsukker over lengre tid. Dette kalles langtidsblodsukkeret, og oppgis som millimol røde blodceller bundet til glukose per mol røde blodceller eller som prosent. 6,5% tilsvarer 48 mmol / mol.

Etter 12 måneder hadde 24% av pasientene i intervensjonsgruppen oppnådd målet om 15 kg vektreduksjon (gjennomsnittlig vektreduksjon 10 kg), mot ingen i kontrollgruppen (gjennomsnittlig vektreduksjon 1 kg). Samtidig oppnådde 46% av pasientene i intervensjonsgruppen målet om remisjon av type 2 diabetes, mot 4% i kontrollgruppen.

Før noen kaster seg over 850-kcal dietten er det viktig å påpeke at disse deltakerne har fått profesjonell oppfølging igjennom hele perioden, og selv da var frafallet i intervensjonsgruppen på 21% – noe som viser at etterlevelse var vanskelig. Og ved et så lavt kaloriinntak er det også økt risiko for næringsstoffmangler. Jeg vil derfor fraråde om å gjøre dette på egenhånd.

En oppfølgingsstudie fra 2019 undersøkte om resultatene var vedvarende etter 24 måneder (12 måneder fra opprinnelig studie), og fant at andelen som hadde klart å opprettholde vekttapet på 15 kg var gått ned fra 24% til 11%. Mens andelen i remisjon hadde gått ned fra 46% til 36%.

DiRECT-studien viser at kostholdsintervensjon kan være et svært potent verktøy i behandlingen av type 2 diabetes, og at resultatene kan være vedvarende dersom vektreduksjonen opprettholdes.

 

– John Martin Fredriksen

 

1. Lean ME, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018;391: 541–551. doi:10.1016/S0140-6736(17)33102-1

2. Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7: 344–355. doi:10.1016/S2213-8587(19)30068-3

 

 

Legg igjen en kommentar

Din epost vil ikke bli offentligjort. Nødvendige felt er markert med *.

*
*