John Martin Fredriksen

Oppdaterte kostråd lansert i USA

Under slagordet “Make every bite count” lanserte amerikanske helsemyndigheter nylig en oppdatert versjon av sine offentlige kostråd. Denne oppdaterte versjonen kommer med fire overordnede retningslinjer:

1. Følg et sunt kostholdsmønster ved alle livets stadier.
2. Tilpass og nyt næringstett mat og drikke som gjenspeiler personlige preferanser, kulturelle tradisjoner, og budsjetthensyn.
3. Fokuser på å treffe anbefalt inntak av de ulike matvaregruppene igjennom næringstette mat- og drikkevarer, og ligg innenfor kaloribehovet.
4. Begrens matvarer og drikker med høyt innhold av tilsatt sukker, mettet fett og natrium. Og begrens inntak av alkoholholdige drikker.

Disse fire retningslinjene underbygges av mer spesifikke kostråd, som tar utgangspunkt i systematiske kunnskapsoppsummeringer av sammenhengen mellom kosthold og helse. Det anbefales fortsatt at inntak av tilsatt sukker og mettet fett holdes til under 10 % av totalt daglig energiinntak, og at natriuminntak holdes til under 2,3 g per dag. Dette tilsvarer omtrent 5 g natriumklorid (vanlig salt).

En nyhet i år er at også retningslinjer for spedbarn, gravide og ammende er tatt med i kostrådene. Det anbefales at nyfødte barn drikker kun morsmelk i løpet av de første 6 levemånedene, og deretter fortsetter å drikke morsmelk ut minst første leveår. Og lengre hvis ønskelig. Det anbefales også tilskudd av vitamin D kort tid etter fødsel, og jerntilskudd i løpet av første leveår hvis nødvendig. Etter 6 måneder anbefales det at spedbarn introduseres for potensielle allergener, ettersom dette har vist seg å kunne redusere risikoen for matallergier. Det er ikke vist at risikoen for matallergier øker ved tidlig introduksjon av allergener.

Kontroverser

Tilsatt sukker
Den utnevnte forskningskomiteen bak kostrådene oppfordret helsemyndighetene til å endre anbefalingen om maks inntak av tilsatt sukker fra 10% til 6%. Dette ble begrunnet med at 6% var mer i tråd med rådenes formål om å fremme et kostholdsmønster som skal gi tilstrekkelig næringsinntak uten for høyt kaloriinntak.

Denne anbefalingen ble ikke inkludert i de endelige kostrådene på bakgrunn av manglende evidensgrunnlag. Og det ble argumentert at for mennesker med høyt energibehov (over 3000 kcal daglig) er 10% en mer fleksibel grense som fortsatt gir rom for å dekke næringsbehovene.

Alkohol
Forskningskomiteen anbefalte også at inntak av alkohol burde begrenses til maks 1 enhet om dagen for både menn og kvinner. I USA defineres én alkoholenhet som 14 gram rent alkohol, tilsvarende en ølboks. Denne anbefalingen ble heller ikke tatt med i de endelige kostrådene, og forblir på henholdsvis 2 enheter for menn og 1 enhet for kvinner.

Også her ble evidensgrunnlaget for en endring av de kvantitative rådene ansett som utilstrekkelig. Det ble derimot mer tydeliggjort at anbefalingene gjelder for én dag, på dager hvor man inntar alkohol, og ikke per dag i uken.

Etterlevelse av kostråd

På tross av hva noen kanskje har fått inntrykk av igjennom media, er det ikke noe i veien med kostrådene rent faglig. Større etterlevelse av offisielle kostråd er tvert imot forbundet med lavere risiko for livsstilsykdommer og tidlig død, selv om også andre typer kosthold kan gi god helse. Derfor presiseres det at matvarekvalitet og kostholdsmønster over tid spiller størst rolle.

De oppdaterte kostrådene for 2020-2025 er alt i alt svært lik de tidligere utgavene. Og samsvarer fortsatt med offisielle råd fra andre land, inkludert Norge. Etterlevelsen av kostrådene er derimot lav, både over tid og på tvers av aldersgrupper. Dette viser viktigheten av god kommunikasjon og fagformidling på både individ- og befolkningsnivå.

 

– John Martin Fredriksen

1. https://www.usda.gov/media/press-releases/2020/12/29/make-every-bite-count-usda-hhs-release-dietary-guidelines-americans

2. https://www.dietaryguidelines.gov/about-dietary-guidelines/related-projects/usda-hhs-response-national-academies-sciences-engineering

3. https://www.dietaryguidelines.gov/sites/default/files/2020-12/Dietary_Guidelines_for_Americans_2020-2025.pdf

Legg igjen en kommentar

Din epost vil ikke bli offentligjort. Nødvendige felt er markert med *.

*
*