John M Fredriksen

Sommerstipendprosjektet

Denne sommeren har jeg jobbet som forskningsassistent ved UiT Helsefak, og det meste av tiden er blitt brukt til å jobbe med et klassifikasjonssystem som kalles NOVA, hvor matvarer rangeres etter prosesseringsgrad. Jeg har tidligere skrevet et annet blogginnlegg om ultraprosessert mat, men skal i dette innlegget gå litt mer i detalj på historien rundt dette […]

Tildelt sommerstipend for forskningsinteresserte studenter

Jeg er svært glad for å kunne meddele at jeg har blitt tildelt et sommerstipend for forskningsinteresserte studenter. Dette er et stipend som utlyses årlig …

Sensasjonalisme om mettet fett

I en ny publikasjon hos The American Journal of Clinical Nutrition stiller noen norske ernæringsforskere spørsmålstegn ved om man har tatt feil om mettet fett i kostholdet. Sensasjonelle budskap slik som dette, à la «den store fettløgnen», «mettet fett er frikjent», eller tilsvarende, har stadig vekk dukket opp de siste årene. Så dette fenomenet er […]

Berit Nordstrand i søkelyset – igjen

I et nylig publisert vedtak fra Rådet for legeetikk, blir Berit Nordstrand – lege, foredragsholder og forfatter – kritisert for å komme med en rekke uttalelser som mangler god vitenskapelig dokumentasjon. Kritikken tar utgangspunkt i faglige vurderinger gjort av Barnelegeforeningen, Norsk Gastroenterologisk Forening og Norsk Forening for Allmenmedisin.

«Reversering» av type 2 diabetes i DiRECT-studien

The Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) er en randomisert klinisk studie fra Storbritannia – finansiert av det britiske Diabetesforbundet – som undersøkte hvorvidt intensiv vektreduksjon i primærhelsetjenesten kunne gi vedvarende remisjon av type 2 diabetes.

Ultraprosessert mat og risiko for tidlig død

I dette blogginnlegget tenkte jeg å ta for meg en interessant studie fra Bonaccio og kolleger som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The American Journal of Clinical Nutrition. Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom inntak av ultraprosessert mat og mortalitet (dødelighet / dødsrate) hos deltakere i Moli-sani studien.

Oppdaterte kostråd lansert i USA

Under slagordet «Make every bite count» lanserte amerikanske helsemyndigheter nylig en oppdatert versjon av sine offentlige kostråd. Denne oppdaterte versjonen kommer med fire overordnede retningslinjer:

Velkommen til min nye blogg!

Hei, og velkommen til min nye blogg. Jeg er student på bachelor i ernæring hos Universitetet i Tromsø, og er spesielt interessert i epidemiologi og medisinsk statistikk. Denne bloggen kommer derfor til å ta for seg tema slik som studiedesign, kausal inferens, kostvurderingsmetoder, og vitenskapsteori generelt. Jeg kommer også til å skrive om interessant forskning […]