John Martin Fredriksen

Berit Nordstrand i søkelyset – igjen

I et nylig publisert vedtak fra Rådet for legeetikk, blir Berit Nordstrand – lege, foredragsholder og forfatter – kritisert for å komme med en rekke uttalelser som mangler god vitenskapelig dokumentasjon. Kritikken tar utgangspunkt i faglige vurderinger gjort av Barnelegeforeningen, Norsk Gastroenterologisk Forening og Norsk Forening for Allmenmedisin.

– Basert på tilbakemeldingene fra de fagmedisinske miljøene vil vi bemerke at det i boka omtales diagnoser som SIBO (Small intestine bacterial overgrowth), Lekk tarm (Leaky gut), skadelig biofilm og økt inflammasjon på en måte som ikke representerer medisinsk allment aksepterte eller vitenskapelig dokumenterte indikasjonsstillinger og/eller metoder. I tillegg beskrives autoimmune sykdommer uheldig og kan bidra til feilinformasjon av pasienter.

Vedtaket, som jeg anbefaler å lese i sin helhet her, dekker påstander fra hennes siste bok. Og denne hendelsen føyer seg inn i en stadig voksende liste over tilfeller hvor hun mottar kritikk fra sine egne legekolleger og det ernæringsfaglige miljøet. Både i i 2014, 2015, 2019 og 2020 har fagpersoner reagert på hennes påstander om blant annet sukker, hvetemel, gluten, og salt.

Tilhengere av Berit Nordstrand peker stadig ut at de mener offentlige kostråd er utdaterte, og at det ikke er noe i veien med å fraråde matvarer som inneholder de overnevnte produktene. Utifra enkelte skulle man også tro at å kritisere Nordstrand var en oppfordring til å spise mer av disse varene.

Nordstrand sine kostråd og oppskrifter samsvarer derimot i stor grad med eksisterende anbefalinger fra Helsedirektoratet. Bare at dette så blir pakket inn i et sammensurium av unødvendige pseudovitenskapelige helsepåstander og “buzzwords”. Noe som ironisk nok ser dette ut til å øke hennes appell blant nettopp kritikere av Helsedirektoratets kostråd.

 

– John Martin Fredriksen

 

Referanser og videre lesing

1. https://www.legeforeningen.no/om-oss/etikk/aktuelt-i-media/kritikk-for-brudd-pa-etiske-regler-for-leger/

2. https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/wKXm4/professor-kritisk-til-kostraad-fra-lege

3. https://tidsskriftet.no/2015/10/kommentar/re-livsstilsmisjonaeren-1

4. https://www.klikk.no/side2/helse/ernaeringseksperter-reagerer-pa-kostholdutsagn—jeg-trodde-nordstrand-var-lege-hvordan-kan-hun-sta-inne-for-slike-pastander-4534876

5. https://www.ntfe.no/i/2019/2/tfe-2019-02b-26

6. https://www.nrk.no/sport/sterke-reaksjoner-pa-eckhoffs-samarbeid-med-kontroversiell-kostholdsveileder-1.14889634

7. https://www.dagbladet.no/nyheter/lege—hun-er-en-trussel-mot-folkehelsa/72124284

Legg igjen en kommentar

Din epost vil ikke bli offentligjort. Nødvendige felt er markert med *.

*
*