John Martin Fredriksen

Måned: januar 2021

Sensasjonalisme om mettet fett

I en ny publikasjon hos The American Journal of Clinical Nutrition stiller noen norske ernæringsforskere spørsmålstegn ved om man har tatt feil om mettet fett i kostholdet. Sensasjonelle budskap slik som dette, à la “den store fettløgnen”, “mettet fett er frikjent”, eller tilsvarende, har stadig vekk dukket opp de siste årene. Så dette fenomenet er […]

Berit Nordstrand i søkelyset – igjen

I et nylig publisert vedtak fra Rådet for legeetikk, blir Berit Nordstrand – lege, foredragsholder og forfatter – kritisert for å komme med en rekke uttalelser som mangler god vitenskapelig dokumentasjon. Kritikken tar utgangspunkt i faglige vurderinger gjort av Barnelegeforeningen, Norsk Gastroenterologisk Forening og Norsk Forening for Allmenmedisin.

“Reversering” av type 2 diabetes i DiRECT-studien

The Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT) er en randomisert klinisk studie fra Storbritannia – finansiert av det britiske Diabetesforbundet – som undersøkte hvorvidt intensiv vektreduksjon i primærhelsetjenesten kunne gi vedvarende remisjon av type 2 diabetes.